Ászka.hu

Ászka.hu logó

Ászka.hu

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint

adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés

megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az

Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő

adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://aszka.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató

bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben

értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg

nekünk, és az adatkezelő megválaszolja kérdését.

Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes

adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési

jogának tiszteletben tartását. Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély a személyes adatokat

bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési

intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné az adatkezelőt, a contact@aszka.hu elérhetőségen léphet

kapcsolatba vele.

Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes

adatokkal együtt a hozzájárulás visszavonásáig tárolja.

Név: Jónás Gergely Péter, adószámos magánszemély

Adószám: 8503812568

Telefon: +36-70-300-3377

E-mail cím: contact@aszka.hu

Postai cím: 2337 Délegyháza, Csóka tanya 11.

Adatkezelés helye:

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Webista Systems Kft.

Postai cím: 1172 Budapest, Kopolya utca 42.

E-mail cím: hello@webista.hu

Székhely cím: 1172 Budapest, Kopolya utca 42.

Telefon: +36-1-444-9019

Adószám: 27736940-2-42

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

3.2 Technikai adatok

Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás

nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy

a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély olyan műszaki, szervezési és szervezeti

intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az

adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre

jogosult;

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a

pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak

szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és

rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek
 1. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.

sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző

visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van

összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját

tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék

az Ászka.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető

szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés)

befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a

számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Ászka.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A

Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Ászka.hu információkat

gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a

honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen

sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más

eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az Ászka.hu oldalán lehetőség van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az

adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő

személyes adatok megadása szükséges (az adatok megadása kötelező): teljes név és email cím. A hírlevélről a látogató bármikor bármikor leiratkozhat a hírlevél végén szereplő

leiratkozás linken, illetve a leiratkozást a contact@aszka.hu e-mail címre küldött

levélben is kérheti.

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

E-mailes megkeresés

Kapcsolatfelvétel a látogatóval

A látogató hozzájárulása

Visszavonásig

Hírlevél

Rendszeres hírlevél a feliratkozóknak

A látogató hozzájárulása

Visszavonásig

Weboldal analitika

Látogatói statisztikák elemzése

A látogató hozzájárulása

50 hónap

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély tevékenységének adatkezelései önkéntes

hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson

alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely

szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását

jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély részére adatközlők figyelmét, hogy

amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az

érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) –

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény –

a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

(Hpt.).

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba

hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes

kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel,

böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai

adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is

megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során

személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és

melyeket az Ászka.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként

rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata

vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen

adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek

kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Ászka.hu fér hozzá.

 1. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

7.1 Hírlevélküldő rendszer: MailChimp

Jónás Gergely Péter adószámos magán a személyes adatok kezelésére harmadik személy

szolgáltatásait igénybe veheti feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó

gyakorlata megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak. A felhasználó a jelen szabályzat

elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását

adja. Az adatkezelő a hírlevelek tekintetében a MailChimp (MailChimp; 512 Means St

Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA), aki a www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat

az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.

A használati feltételekre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó további

információkért látogasson el az alábbi honlapok valamelyikére:

https://mailchimp.com/legal/

https://mailchimp.com/legal/privacy/

7.2 Analitikai szolgáltatást biztosító cég: Google Analytics

A Weboldal használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. cég („Google”)

által nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön

számítógépére mentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a honlap

használatának elemzését. A cookie-k által a honlap Ön általi használatára vonatkozóan

generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik meg,

illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében

azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai

Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt

azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli

Google-szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az

információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy

értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon

folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap

üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A

böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik

vagy összesítik a Google más adataival.

Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az

eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben

előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében

kihasználni. Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a

honlap használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és

a Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő

feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe

beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést.

Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön

adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes

adatok kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapok

valamelyikére:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,

visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett

módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében,

hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a

 1. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és

közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő

információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok

kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik

országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok

tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és

a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az

adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a

profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,

hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy

hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély által kezelt, rá vonatkozó

pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy

kérésére Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá

vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat

gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű

ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a

népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási

célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély korlátozza az adatkezelést, ha

az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának

ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri

azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,

de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos

indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy

az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás

esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A

bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a

szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Jónás Gergely Péter adószámos magánszemély a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a

pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan

mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül

szükséges.